האתר של ד”ר תמר מאיר. בהרצה.

 

נערה מואבייה

נערה מואבייה הוא ספר עיון. ספר אקדמי שמתמקד במסקנות המחקר שלי על מדרש רות רבה, ומנסה להנגיש אותו לקורא הסקרן, גם אם אינו מצוי במקורות או במחקר.

 

במרכזה של מגילת רות עומדת הצטרפותה של אישה מואבייה לעם היהודי. הדבר מעורר בעיה חמורה, אשר הקובץ המדרשי הקדום “רות רבה” מתמודד עמה: לפי התורה, עמונים ומואבים פסולים מלהצטרף אל העם היהודי גם לאחר דורות. דרשת הפסוק “עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית”, אשר טוענת שהאיסור חל על גברים בלבד, עשויה להכשיר את התקבלותה של רות. אלא שהלכה זו מתוארת בסיפורי המדרש כמעוררת מאבק עז אשר לא שכך גם בתקופתו של דוד המלך, צאצאה המפורסם של רות. 

בספר “נערה מואבייה” אני מעיינת באופן שיטתי בסיפורים שבליבת המדרש – סיפורים דרשניים ומעשי חכמים; אני בוחנת באמצעותם את האידאות שכיוונו את העריכה של “רות רבה”, מתוך ההנחה שדווקא הסיפורים, בהיותם טקסט החורג מהרצף הפרשני, משקפים את מגמותיו של העורך. אני מראה כיצד שאלות ההתקבלות של רות המואבייה ושל ההלכה כרוכות זו בזו, כמו גם זאת ששאלת התקבלותה של רות משמשת עבור חז”ל מקרה בוחן לשאלה של התקבלות הלכות חדשות, שאלה בעלת חשיבות מכרעת בעולמם של חז”ל.

אפשרות הקבלה של האישה החדשה, וכמוה של ההלכה החדשה, מבוססת על הדיאלקטיקה של מסורת מול חידוש. זהו אמנם חידוש, אך יש לו בסיס מוקדם ומוסמך. המדרש וסיפוריו מציגים התבוננות עצמית של חז”ל ביחס לאופנים שבהם מתבצעת עבודתם כמחדשים וכמשמרים. שאלות אלו, שהעסיקו את החכמים והפרשנים היהודים במאות הראשונות לספירה, הן משאלות היסוד של מחשבת ההלכה. העיסוק בהן בספר זה עשוי לתרום לדיון פרדיגמטי בשאלות של התחדשות ההלכה גם בדורנו.

 

נערה מואביה

“בספרה של תמר מאיר חומר עשיר והסברים ברורים… הקריאה בספר מחכימה ומשתלמת מאוד”.

פרופ׳ אליעזר (אד) גרינשטיין, אוניברסיטת בר-אילן, באתר של ד”ר לאה מזור על מקרא הוראה וחינוך.

 

“עיקר הספר בסוגיית היסוד של הפילוסופיה והמחשבה ההלכתית, התגבשותה ושינוייה במהלך הדורות, והדגמה שלהם דרך מדרש רות רבה…  הטיעונים מוצגים ומנומקים היטב והנחתה של מאיר סבירה ואפשרית בהחלט”.

גדי איידלהייט, אתר שבוע הספר. סקירות ספרים.

 

“הדיון של תמר מאיר אינו מניח אבן בלתי הפוכה. בספרה חושפת תמר בשיטתיות ובעקביות את האופן שבו התמודד העורך עם שאלות קיומיות של זהות לאומית, תוך רפלקסיה של חכמים על מעשה הדרשנות שלהם עצמם. חיבורה של תמר מאיר על רות רבה יעמוד בשורה אחת עם מהדורות וחיבורים חשובים אחרים על מדרשי המגילות”.

פרופ’ רלה קושלבסקי, אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן